Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
AutO-Mobiliteit
contact
T 088 585 85 85

Diagnostiekfase

In de diagnostiekfase worden alle visuele functies, zoals gezichtsscherpte en gezichtsveld, in kaart gebracht. Deze resultaten worden afgezet tegen de wettelijke eisen die er zijn voor het besturen van een auto, tractor of bromfiets. Ook wordt in deze fase duidelijk welke trainingsmogelijkheden er voor u zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen trainingsmogelijkheden bij verminderde gezichtscherpte en trainingsmogelijkheden bij gezichtsvelduitval.


Diagnostiek kan bestaan uit de volgende onderdelen.

Optometrisch onderzoek

Bij dit onderzoek worden uw visuele functies, die van belang zijn voor het autorijden, nauwkeurig in kaart gebracht. Ook worden eventuele hulpmiddelen zoals een Bioptisch telescoopsysteem (BTS) aangemeten.
 

Observatie en mobiliteit

U maakt kennis met de ergotherapeut die u informeert over de opzet van de training en eventuele hulpmiddelen demonstreert.
 

Neuropsychologisch onderzoek

Als er aanleiding toe is wordt er een (neuro)psychologische screening verricht. Bijvoorbeeld als u in het verleden een hersenbloeding heeft gehad, of als er tijdens de diagnostiekfase aanwijzingen voor mogelijke cognitieve problemen zijn. Cognitieve problemen die de rijvaardigheid of de trainingsdoelen kunnen beïnvloeden moeten in dat geval worden onderzocht.
 

Eindadvies diagnostiek

Na alle diagnostiek wordt met u besproken of uw gezichtsvermogen voldoet aan de wettelijke eisen voor het autorijbewijs. Als dat het geval is, wordt u geadviseerd over de voor u meest geschikte trainingsmogelijkheden. Als een Bioptisch Telescoopsysteem (BTS) geadviseerd wordt, kiest u een optometrist die is aangesloten bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO) en gecertificeerd is in het vervaardigen van BTS. U ontvangt na afloop van het onderzoek een schriftelijk advies met de specificaties van het BTS.


Zelf bestellen

Het door Visio uitgebrachte advies is géén bestelling. U plaatst zelf de bestelling bij de optometrist. Ook kunt u zelf uw zorgverzekeraar benaderen met de vraag of er een vergoeding mogelijk is van het hulpmiddel. Bij een afwijzing door uw verzekeraar, kunt u een kopie van de afwijzing opsturen naar uw contactpersoon bij Visio. Visio oordeelt vervolgens of er reden is tot inhoudelijk ondersteuning van bezwaar/beroep. Juridische ondersteuning dient u zelf te regelen (eventueel via MEE). Visio kan optreden als getuige-deskundige.

Mocht blijken dat u niet voldoet aan de wettelijke eisen van het autorijbewijs, dan worden met u de alternatieve vervoersmogelijkheden besproken. Indien nodig vindt vooroverleg plaats met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), uw oogarts of specialist.
 

Aanmelden

Als autorijden volgens de wettelijke eisen niet meer mogelijk is, dan kan uw eigen oogarts uw specifieke situatie beoordelen en u doorverwijzen naar Visio voor nader advies. Bent u geïnteresseerd in Visio AutO-Mobiliteit? Vult u dan het aanmeldformulier volledig in.

 
Ga naar het aanmeldformulier